این سامانه جهت تکمیل و بروزرسانی اطلاعات پرسنل دادسراهای عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی طراحی شده است.

جهت ورود کد پرسنلی و کد ملی خود را وارد نمائید.

working girl

پشتیبانی سایت 05131930211 info@dadsarakhr.ir

کلیه اطلاعات ثبت شده در این سامانه در پایگاه اطلاعاتی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ذخیره میشود و بصورت آفلاین مورد بهره برداری قرار میگیرد.

office