طراحی سایت
دات نت نیوک
Menu

اخبار سایت

21

آدرس و مشخصات نواحی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

 

حوزه دادستانی

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

ناحیه 6

ناحیه 7

ناحیه 9

ناحیه 10

نام ساختمان

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان

ساختمان مرکزی

ثامن

شهید بهشتی

مجتمعقضاییـحمایتی شوق زندگی

شهید کامیاب

ویژه جرایم رایانه‌ای‌وشهرسازی

مجتمع قضایی انقلاب اسلامی

مجتمع قضایی اجرای‌احکام‌کیفری

تلفن

38425021-6

38460361-5

38425021-6

38460361-5

33681070-3

32239600

33661281-9

37429210-13

38680802-4

38484021-4

38425021-6

31992105-6

نمابر

31930215

31930261

33689335

33655003

37429217

38676434

28484026

38441076

31992115

آدرس

خیابان کوهسنگی،
بین 9 و 11

خیابانکوهسنگی،
بین 9 و 11

حرم مطهرـ پایین خیابان، خیابان نواب صفوی2

بلوار وحدت، وحدت 12

خیابان خواجهربیع، بین خواجهربیع7و9 بوستان بهار

بلوار وکیل‌آباد، نبش خیابان‌صدف

روبروی ابنسینا16

خیابان‌کوهسنگی، بین 9و11

بلوار وکیل‌آباد، وکیل‌آباد 8

مراجع قضایی و شعب مستقر

دادستان مرکز استان، معاون قضایی دادستان، معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه،
معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین، معاون اجرایی دادستان

شعب 201 الی 218  بازپرسی
222 الی 226 دادیاری

دادسرای ویژه نیابت (شعب230و231)

شعب 301 و 302 بازپرسی و 322 الی 325 دادیاری دادگاه 110 و 109 و 148

شعبه 401 الی
 411 بازپرسی و 421 الی
436 دادیاری

شعب 1 الی 8 دادیاری

دادسرایویژهنوجوانان شعب 251 و 252 بازپرسی

شعب 601 الی

616 بازپرسی و 621 الی

627 دادیاری

شعب 751 الی 754 بازپرسی و شعب 771 الی 773 دادیاری

شعب 901 الی905 بازپرسی و شعبه 921 دادیاری و شعب 21 الی 24 اجرای احکام کیفری

شعب 1 الی 18 اجرا

واحد سجل کیفری

 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان